Våra samarbetsorganisationer

Unga Drogförebyggare samarbetar med några andra, likasinnade organisationer. Dessa är: 

 • Tankesmedjan Tobaksfakta 
  Här sitter vår förbundsordförande Sofie Levin med i styrelsen och representerar Unga Drogförebyggare. 
  Tobaksfakta är en oberoende tankesmedja som siktar på ett tobaksfritt samhälle. Tobaksfakta har även en tankesmedja som kallas smedjans vänner. Här får personer från olika organisationer som arbetar med tobaksprevention träffas och diskuterar aktuella frågor, dela inspiration och hålla varandra uppdaterade om vad som händer i de olika organisationerna. 
   
 • Riksförbundet Kontraktsmetoden 
  Unga Drogförebyggare har arbetat för att inleda ett samarbete här som vi tror är gynnsamt för både oss och för Riksförbundet Kontraktsmetoden. Vi kommer i detta samarbeta att arbeta tillsammans med att få fler barn och unga att ta ställning mot droger.  

 • LSU  
  Unga Drogförebyggare är idag medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. LSU är en samlingsorganisation som samlar alla Sveruiegs ungdomsorganisationer. LSUs främst uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Frågan om vårt medlemskap i LSU är just nu under diskussion. 
   
 • NCD Alliance
  Förkortningen NCD står för Non-communicable diseases (icke smittsamma sjukdomar). NCD Alliance är ett nätverk vars övergripande syfte är att bidra till att öka och bredda kunskapen om problemen och möjligheterna kring icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer. Exempel på dessa icke smittsamma sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar, mental ohälsa och neurologiska sjukdomar.  
  Det svenska nätverket består av 27 stycken olika civilsamhällesorganisationer. Unga Drogförebyggare är en av dem. 
  Genom att dela information, samverka och agera tillsammans arbetar detta nätverk för att och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder för att öka antalet friska levnadsår för människor som är drabbade av icke smittsamma sjukdomar. Tillsammans inom detta nätverk kan vi åstadkomma mer för att uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar, bland annat genom att förbättra informationsspridning och stärka opinionsbildning. 
 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.