Opinionsbildning betyder att påverka uppfattningar och åsikter åt ett särskilt håll. Unga Drogförebyggare arbetar för att göra ungas röst hörd iden drogpolitiska debatten och arbetar alltså med opinionsbildning mot tobak och andra droger. Vi tycker det är viktigt att unga får vara med och påverka sin vardag och de beslut som berör dem. Vi anser att alla unga har rätt till en drogfri uppväxt och att inga unga ska behövas utsättas för drogers påverkan.

 

Vi har ett särskilt fokus på tobak och tidiga alkohol debuter. Därför är vi mest aktiva i den tobakspolitiska debatten och frågor som rör ungas alkoholvanor. Vi vill vara en inflytelsefull aktör som kan föra fram det unga tycker och tänker om drogpolitik.

 

På nationell nivå representeras Unga Drogförebyggare av förbundsstyrelsen och generalsekreteraren, genom att skriva debattartiklar, svara på remisser om nya lagförslag, delta i möten och diskussioner med högt uppsatta politiker och medverka på konferenser där våra frågor diskuteras.

ALMEDALEN

Tobaksplantan är en växt, från vilken tobaken utvinns genom att bladen torkas. Plantan har använts under flera tusen år, främst i Centralamerika, men kom till Europa först omkring 1500-talet. En speciell sak med tobaksplantan är att den har en förmåga att suga upp tungmetaller och gifter ut jorden. Eftersom dessa sedan lagras i plantan, blir tobaken ännu mer ohälsosam. Det är också ur tobaksplantan som drogen nikotin utvinns. Nikotin är ett gift och finns i tobaksplantan som ett skydd mot skadeinsekter. Det är så giftigt att det till och med är förbjudet att hantera ren nikotin. Det är även centralstimulerande, vilket innebär att det förstärker både sinnesförnimmelser, som till exempel tankar och beteende.

 

Odlingen av tobaksplantan är också väldigt miljöfarlig. Under en tremånadersperiod besprutas odlingarna ca 16 gånger med olika bekämpningsmedel, vilka är extremt giftiga för människor, djur och natur. De flesta av dem som jobbar med tobaksodling har dessutom inga skyddskläder när arbetar med de olika bekämpningsmedlen. Många av dem är barn och de skadas hårt av detta. Bekämpningsmedlen förgiftar även grundvattnet, vilket då skadar djur, människa och natur.

ALMEDALEN

Unga Drogförebyggare deltar självklart under Almedalsveckan i Visby där många viktiga beslutsfattare, organisationer, företag och verksamheter samlas för att diskutera. 2015 la vi fokus på att lyfta Tobacco Endgame som en ungdomsfråga. Genom föradresserade vykort till Folkhälsoministern samlade vi in 200 namnunderskrifter med krav på att Sveriges regering ska ställa sig bakom Tobacco Endgame. Namninsamlingen överlämnades till Folkhälsoministern i september 2015.

MEDIAMEDVERKAN

Förbundsordförande Marcus Nilsson medverkar i P3 Nyheter, 18 december 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6326860

 

fd. Förbunssekreterare Sara Dinwiddie debatterar Rökning på allmän plats i P1 Studio Ett, 18 Februari 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6097021

DEBATTARTIKLAN

“Skydda unga mot riskerna med e-cigaretter”, Debattartikel tillsammans med Non Smoking generation, 6 januari 2016

“Mycket kvar att göra innan vi når ett rökfritt Sverige”, Debattartikel i SVT Opinion, 7 Mars 2016, http://www.svt.se/opinion/article6983935.svt