NYHETSBREV JANUARI/FEBRUARI 2018

Den 24 januari hade vi regionsträff på Läredaskolan i Hässleholm. På plats var 30 medlemmar från 6 olika föreningsstyrelser. Nadja och Lotta var på plats från kansliet och höll en styrelseutbildning vilken var efterfrågad både för nya och gamla medlemmar.

NYHETSBREV APRIL/MAJ 2018

Läs om hur det var på UK18, vad du kan göra på Tobaksfria dagen den 31 maj och få nyheter om de två nya föreningarna och mycket mer.