KANSLI

Unga Drogförebyggare kansli finns i Stockholm och där arbetar organisationens personal som driver vår verksamhet framåt. Kansliet består idag av en generalsekreterare, en medlemssamordnare, en föreningsutvecklare, en verksamhetsutvecklare och en ekonomiadministratör. Personalen arbetar med att genomföra verksamheten som medlemmarna och förbundsstyrelsen har beslutat om. Kansliet gör allt från att planera och genomföra konferenser och utbildningar, stötta och träffa föreningar till att sköta ekonomi och ta fram nya projekt.

 

Det är kansliet du kontaktar om du vill ha hjälp med starta ett drogförebyggande råd, boka en utbildning, delta på ett event eller har frågor om verksamheten.

 

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till kansliet

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN

På Unga Drogförebyggare årsmöte väljs Förbundsstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ när medlemmarna inte är samlade. Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska beslut. Förbundsstyrelsen sätter upp mål för Unga Drogförebyggare, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling. Förbundsstyrelsen har ansvar över förbundets ekonomi, verksamhet och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete och göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten. Förbundsstyrelsen består idag av 6 personer, varav en förbundsordförande, som träffas under året och har minst 5 möten.

 

I Förbundsstyrelsen sitter:

Majmona Susoho – Förbundsordförande

Sofie Levin – Vice förbundsordförande

Ida-Maria Nautras– Förbundsstyrelseledamot

Melina Djurestad Kolocoudias – Förbundsstyrelseledamot

Simon Karlsson – Förbundsstyrelseledamot

Emilia Eriksson – Förbundsstyrelseledamot

Johanna Nilsson – Förbundsstyrelseledamot

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

 

Nedan kan du se bild på nästan hela förbundsstyrelsen

Till vänster ser du: Ida-Maria Nautras, Johanna Nilsson, Sofie Levin, Melina Djurestad Kolocoudias, Majmona Susoho & Simon Karlsson