VAD ÄR Ett DROGFÖREBYGGANDE RÅD?

En grundpelare i Unga Drogförebyggares verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från tobak. När du skrivit på ett sådant kan du starta ett drogförebyggande råd. För att vara medlem hos Unga Drogförebyggare behövs en förening, ett så kallat drogförebyggande råd, på din skola eller fritidsgård där du har skrivit kontrakt. Kontrakten kan se lite olika ut beroende på vilken förening du vill gå med i, och det spelar ingen roll vilken typ av kontrakt som skrivs under så länge det innehåller att du avstår från tobak.

 

Som medlem i Unga Drogförebyggare får du tillgång till en massa bra lokala rabatter och förmåner. Syftet med medlemskapet är att stärka ditt inflytande och delaktighet i det tobaks- och drogförebyggande arbete som vi på Unga Drogförebyggare arbetar med.

 

Att vara flera drogförebyggande råd i samma område underlättar och är kul för verksamheten då det är enklare att träffa folk från andra råd och peppa varandra men det är självklart ingen nödvändighet för att kunna ha en förening.

JOIN OUR CREW

BLI MEDLEM

För att bli medlem måste du alltså skriva ett kontrakt, och det måste finnas en klubb på skolan du går på. Finns det ingen klubb på skolan kan du kontakta kansliet. Då kan vi hjälpa dig att antingen starta en klubb, eller så kan det kanske finnas en klubb på en skola nära dig.

 

Skicka ett mejl till oss på kansli@ungadrogforebyggare.se med informationen nedan så återkommer vi inom 2-3 arbetsdagar.

 

  • Namn*
  • Mailadress*
  • Skola*
  • Årskurs*
  • Meddelande/Fråga*